el Bayburdi ... Peygamberimizin anne ve babasının durumu

RESULULLAH S.A.V’İN  ANNE  VE  BABASININ  DURUMU

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

   Bilinen bir gerçektir ki ; Resulullah s.a.v’in anne ve babasını, oğullarının peygamberliği kurtaramamıştır.  Müslim,sahihin de şöyle bir bab açmıştır :

 

“ Küfür üzere ölen kimsenin muhakkak ateşte olduğu, ona hiçbir şefaatin ulaşmayacağı ve Allah’a yakın olanların dahi akrabalığının ona fayda vermeyeceği “

 

   Ve bu babın altında da Resulullah s.a.v’in anne ve babası ile alakalı şu iki hadisi şerifi zikretmiştir.

 

{   Enes ibn Malik r.a dan : Bir kimse ya Rasulallah ! babam nerede ? diye sordu. Resulullah s.a.v : Baban ateştedir, buyurdu. Bunun üzerine o kimse arkasını dönüp gidince Resulullah s.a.v onu çağırdı ve : Muhakkak ki senin baban da benim babam da ateştedir, buyurdu. }

 

MÜSLİM : 1.C.203.N – EBU DAVUD : 5.C.4718.N – İBNİ MACE : 4.C.1573.N

 

{   Ebu Hureyre r.a dan. O şöyle dedi : Peygamber s.a.v annesinin kabrini ziyaret edip ağladı ve etrafındaki insanları da ağlattı. Sonra şöyle buyurdu : Annem için istiğfar etmem hususunda Rabbimden izin istedim de bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmem hususunda izin istedim, bana bu izin verildi. Siz de kabirleri ziyaret ediniz, çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. }

 

MÜSLİM : 3.976.N - İBNİ MACE : 4.1572.N - EBU DAVUD : 4.3234.N - NESEİ : 4.2036.N

 

     Burada zikredeceğimiz şu Ayeti celileyi düşünürsek, Resulullah s.a.v’in annesi ile alakalı istiğfarının neden reddedildiğini daha açık bir şekilde anlamış oluruz.

 

“ Yakın akraba bile olsalar cehennem ahalisi oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek ; ne bir peygamberin ve ne de bir mü’minin yapacağı bir iş değildir. “

 

TEVBE : 113.AY.

   

   Meseleyi anlayamayan insanların şüpheye düştükleri hususlardan  birisi de işte burasıdır… Yani deniliyor ki ; Eğer  cehalet  mazeret olmuş  olsaydı, Resulullah  s.a.v’den önce ölen bir takım insanlar kafir ve müşrik olarak adlandırılmazdı… Çünkü onlara islam’la alakalı bir şey anlatılmamıştır…

 

 Örneğin Resulullah s.a.v’in anne ve babasının durumu gibi.

 

    Halbuki durum onların zannettiği gibi değildir. Onların kafir ve müşrik olarak ölmelerinin  sebebi  şirk ve  küfürleridir…. Kendilerine illa da Muhammed s.a.v’in tebliğinin ulaşmasına gerek yoktu….. Neden ?

 

   Çünkü bu insanlar döneminde de bir önceki peygamberin getirdiği dini bir takım hak ve gerçekler vardı… Yani o anda da tevhidin aslına dayalı bir takım hakikatler mevcut idi…Belli ki bu kimseler, o an mevcut olan hak ve gerçekleri ya bilinçli olarak inkar ettiler ya da bunları uygula-madılar.

 

   Bu konu ancak böyle anlaşılır. Çünkü Allah’u Azze ve Celle : “….. Biz resul göndermeden hiçbir kavme azab edici değiliz “ buyurmaktadır… Ve bu da Allah’u Azze ve Celle’nin kulları üzerindeki cari kanunudur ….

 

    Eğer kalkar da … bu insanlar uyarılmadı …. bunların hiçbir şeyden haberleri yoktu …. derseniz, haşa Allah’u Azze ve Celle’nin resul göndererek uyarmadığı veya hakkı hakikati bilmeyen cahil kimseleri cezalandırdığını söylemiş olursunuz ki bu inanç, - Allah korusun -  konuyla alakalı zikredilen Ayet ve Hadislerle taban tabana zıttır….

 

   Nevevi r.h ; Resulullah s.a.v’in babası ve annesi ile alakalı hadisleri şerhederken şöyle buyurur : ”… Bu hadisi şeriflere göre ; şirk ve küfür üzere ölen bir kimse ateştedir. O kimseye mukarreblerin yakınlığı fayda vermez.  yani Salih insanların akrabalığı yakınlığı o kimseye fayda vermez …

 

   Umumen fetret dönemi kabul edilen zaman dilimi içerisindeki arabların putlara tapınma gibi yaptıkları çirkin fiiller şirk ve bunların failleri de müşrik kimselerdi…. Dolayısıyla bu hal üzere ölen kimseler de ateş ehlindendir…. Bunun böyle oluşu ise, tebliğ edilmeden önce muaheze etmek değildir. Çünkü bu dönemde ölüp de kafir ve müşrikliğinden bahsedilen kimselere, Nebilerden İbrahim ve onun haricindeki resullerin daveti ulaşmıştı …”  Yani onlar cahilliklerinden dolayı kafir ve müşrik olarak kabul edilmemişlerdir.

 

   Şeyh el- Albani bu konuda şöyle der :”…Peygamber s.a.v resul olarak gönderilmeden önce ölen cahiliye dönemi insanları şirkleri ve küfürleri sebebiyle azab olunurlar…. Müteahhirinden bazı kimselerin zanlarının hilafına onlar,kendilerine bir nebinin daveti ulaşmamış, fetret ehli kimseler değildirler. Durum onların zannettiği gibi olsaydı Allah’ın : “ Biz resul göndermeden hiçbir kavme azab edici değiliz “

 

 

                                                              TACUDDİN   EL- BAYBURDİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !